Helpdesk NLvoorelkaar

Helpdesk NLvoorelkaarHelpdesk NLvoorelkaar › Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring wordt gebruikt door Social Care Network en geldt voor alle online marktplaatsen binnen ons netwerk. Dat zijn het landelijke platform van NLvoorelkaar en alle lokale websites, de partners waarmee we samenwerken.
Social Care Network streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website NLvoorelkaar die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

NLvoorelkaar en alle online marktplaatsen binnen ons netwerk voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.Het toegankelijkheidslabel van NLvoorelkaar. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

 

Toelichting Toegankelijkheidslabel:

Social Care Network’s missie is zoveel mogelijk mensen en organisaties met een hulpvraag en een hulpaanbod te verbinden en voor dit doel zoveel mogelijk vrijwilligers te werven. De investeringen om de site op enkele punten toegankelijker te maken richting een A label en de mogelijke afbreuk voor bovenstaande missie wegen niet op tegen de voordelen van deze specifieke aanpassing voor personen met een beperking.
Vanzelfsprekend biedt Social Care Network een passend alternatief voor mensen met een beperking. Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het lezen van bepaalde teksten of het invullen van bepaalde velden kunnen contact opnemen met onze helpdesk voor assistentie.

 

Onderbouwing toegankelijkheidsclaim:

Inspectie van de website is uitgevoerd door Cardan Technobility. Cardan Technobility is bevoegd om de internationale (WCAG 2.1) en Europese (EN 301 549) toegankelijkheidsrichtlijnen te inspecteren voor het Waarmerk drempelvrij.nl.

Heeft dit artikel je vraag beantwoord?